کالای فیزیکی

مدال سنگین و ضخیم تنیس روی میز

مدال سنگین و ضخیم تنیس روی میز
مدال سنگین و ضخیم تنیس روی میز
مدال سنگین و ضخیم تنیس روی میز
مدال سنگین و ضخیم تنیس روی میز
مدال سنگین و ضخیم تنیس روی میز
کالای فیزیکی

مدال سنگین و ضخیم تنیس روی میز

ناموجود
اضافه به سبد خرید

مدال بزرگ آویز گردنی پینگ پونگ به وزن 130 گرم

سایز در عکس دوم و ضخامت در عکس آخر مشخص می باشد