کالای فیزیکی

2 عدد مدال شوروی سابق

2 عدد مدال شوروی سابق
2 عدد مدال شوروی سابق
2 عدد مدال شوروی سابق
کالای فیزیکی

2 عدد مدال شوروی سابق

ناموجود
اضافه به سبد خرید

2 عدد مدال شوروی سابق

سایز با توجه به عکس دوم مشخص می باشد