کالای فیزیکی

2 عدد مدال کوچک شوروی

2 عدد مدال کوچک شوروی
2 عدد مدال کوچک شوروی
2 عدد مدال کوچک شوروی
کالای فیزیکی

2 عدد مدال کوچک شوروی

ناموجود
اضافه به سبد خرید

2 مدال کوچک و زیبای شوروی سابق - سایز در عکس دوم مشخص می باشد