کالای فیزیکی

3 عدد مدال شوروی سابق

3 عدد مدال شوروی سابق
3 عدد مدال شوروی سابق
3 عدد مدال شوروی سابق
کالای فیزیکی

3 عدد مدال شوروی سابق

ناموجود
اضافه به سبد خرید

3 عدد مدال اتحاد جماهیر شوروی سابق - جنس آلومینیوم - سایز با توجه به عکس دوم مشخص است